Stress kan skabe en ond cirkel

En stresssygemeldt medarbejder kan koste dyrt – ikke blot for den pågældende medarbejder, men også for kollegerne og virksomheden.

Stress er tilsyneladende kommet for at blive i virksomheder, så lad os gøre noget ordentligt ved det! Hos Stress-Stop mener vi, at skadelig stress skal forebygges og håndteres i fællesskab på arbejdspladsen af både ledere og medarbejdere. Vi har fokus på, at I bruger jeres penge rigtigt. Det vil sige på indsatser, der:

  • Fører til en ændring af både den enkeltes og fællesskabets adfærd.
  • Udvikler ledere og medarbejderes viden og kompetencer til at forebygge og håndtere stress ansvarligt.
  • Understøtter en holdnings- og kulturændring på arbejdspladsen. 

 

Se artiklen "Når stress udfordrer" fra Skolelederforeningens blad Plenum, for et eksempel på en større stressforebyggende indsats vi netop har gennemført for Lærernes Pension. Her stødte vi også på nogle udfordringer i arbejdet med stressforebyggelse se mere i vores kronik i Folkeskolen, som er et fagblad for undervisere ”Når selvledelse spænder ben for stressforebyggelse”.

Vedvarende løsninger i virksomhedens hverdag

Hos Stress-Stop er vi bevidste om, at hvis man ønsker at gøre en forskel i forhold til stress i organisationer, er man nødt til at arbejde med menneskene i organisationen.

Ofte bruges ressourcerne i stressindsatser på at udarbejde retningslinjer, politikker, målinger, og værktøjer. Problemet med dette er, at ingen af disse ting virker uden at mennesker i organisationen gør noget for at føre det ud i livet!

Hos Stress-Stop har vi derfor et særligt fokus på, at man, uanset organisatorisk niveau, kender sin opgave i forhold til at opdage, forebygge og håndtere stress - at praksis ændres og holdninger påvirkes.

Hvem er vi?

Mads Krarup

Cand.psych.aut.

LÆS MERE

Caroline Tøttrup

Cand.psych.aut.

LÆS MERE